Home / darams / [Live] 11.10 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (23 มี.ค. 63)

[Live] 11.10 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (23 มี.ค. 63)

[Live] 11.10 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (23 มี.ค. 63)

วันนี้ (23 มีนาคม 2563) มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 122 คน ยังเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ และมีผู้ป่วยหายกลับบ้าน 7 ราย สรุป ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยขณะนี้ กลับบ้านแล้ว 52 ราย รักษาตัวใน รพ. 668 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมผู้ป่วยโควิด19 สะสม 721 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-151573697-1');